fbpx
Zdrowie- zachowanie dominujące wśród Polaków
STRONA GŁÓWNA,  ZDROWY UMYSŁ

Zdrowie- zachowania dominujące wśród Polaków

Rodzaje zachowań zdrowotnych

Zachowania zdrowotne powszechnie podzielone są na dwa typy:

  • Prozdrowotne (działające na korzyść zdrowia, zapobiegające występowaniu chorób, mające na celu odzyskanie zdrowia na nowo, charakter pozytywny)
  • Antyzdrowotne (autodestrukcyjne, samoniszczące w aspekcie zdrowotnym, niosące za sobą same negatywne konsekwencje)
Oczywistym wydaje się być, aby eliminować antyzdrowotne zachowania na rzecz wzrostu prozdrowotnych działań w naszym życiu. 

Zdrowotne zachowania Polaków a komunikat z badań CBOS

Zachowania PROzdrowotne

Ankietowani mieli za zadanie zaznaczyć dwa typy zachowań, które według nich mają największy wpływ na poprawę zdrowia wśród populacji.

Wyniki:

49% wskazań przypadło na odpowiedni sposób odżywiania się (np. częste spożywanie warzyw i owoców czy ograniczanie tłuszczów zwierzęcych),

30% badanych zaznaczyło regularne wizyty u lekarza,

30% ankietowanych powołało się na unikanie sytuacji stresowych,

27% odpowiedzi uzyskała aktywność fizyczna podejmowana w czasie wolnym (taka jak np. spacery czy jazda na rowerze),

24% głosów przypadło regularnej aktywności fizycznej, polegającej na uprawianiu gimnastyki lub bieganiu,

23% respondentów wskazuje na powstrzymanie się od palenia papierosów,

11% wśród ankietowanych powołuje się na prozdrowotne działanie abstynencji od alkoholu,

2% osób uważa, że niezbędne dla utrzymania prawidłowego zdrowia jest systematyczne przyjmowanie preparatów lub tabletek witaminowych.

Procenty nie sumują się do 100 ze względu na to, że można było w ankiecie zaznaczyć nie jedno, a dwa zachowania prozdrowotne!

Kondycja zdrowotna- jej wpływ na odpowiedzi podczas badania

Patrząc na poszczególne odpowiedzi respondentów dotyczące wymienionych przez nich działań prozdrowotnych-  można zauważyć pewną zależność. Otóż wskazywali oni na takie rozwiązania, które bardzo często odpowiadały poziomowi ich aktualnej kondycji zdrowotnej.

Ankietowani, którzy uważają swój ogólny stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry wskazują w odpowiedziach częściej niż pozostali na: odpowiedni sposób odżywiania się (15%), uprawianie sportu w sposób systematyczny (14%) czy aktywność fizyczną podejmowaną w czasie wolnym (11%). 

W przypadku osób określających swój ogólny stan zdrowia jako zły lub bardzo dobry przeważają następujące działania: regularne kontrole medyczne, a także unikanie sytuacji stresujących. Różnice w porównaniu z drugą (wcześniej wspomnianą) grupą wynoszą kolejno: 28% i 7%. Ponadto aktywność fizyczna przez osoby niezadowolone ze swojej kondycji zdrowotnej jest dużo mniej punktowana procentowo.

Obowiązek dbania o własne zdrowie

A więc, jak to właściwie powinno być, każdy indywidualnie czy poprzez opiekę państwa? O odpowiedź w tej kwestii zapytano również naszych ankietowanych. Zdania okazały się być podzielone i w tym przypadku.

Mianowicie, aż 53% osób w wieku od 55 do 64 lat, jak i 54% rencistów oraz 50% emerytów uważa, że obowiązek ochrony zdrowia obywateli spoczywa na państwie.
Warto podkreślić, że około 54% z osób, które udzieliły wcześniej wymienionych odpowiedzi określają swój poziom zdrowia jako bardzo zły lub po prostu zły. 

Tymczasem najmłodsi badani, blisko 71% wskazań, w tym uczniowie i studenci- 66%, jak również osoby o najwyższych dochodach per capita, czyli około 67% deklarują, że obowiązek dbania o zdrowie jest w interesie każdego człowieka, to znaczy spoczywa na samych obywatelach.
Zaznaczyć należy fakt, że aż 60% wśród tych ankietowanych to osoby, którzy definiują własne zdrowie jako bardzo dobre lub dobre.

Aktywność fizyczna, czyli faktyczne działania?!

Nigdy lub prawie nigdy nie uprawiam profesjonalnych, intensywnych treningów sportowych.
Zdecydowana większość respondentów 88%
Nigdy lub prawie nigdy nie uprawiam ćwiczeń fizycznych, takich jak: gimnastyka, aerobik, siłownia.
Trzy piąte naszych rodaków 58%
Nigdy lub prawie nigdy nie uprawiam takich aktywności, jak: jazda na rowerze, bieganie, pływanie czy gry zespołowe itp.
Co trzeci Polak 37%
Nigdy lub prawie nigdy nie spaceruje co najmniej przez godzinę.
1/5 osób 18%

Zachowania ANTYzdrowotne

Wyniki kolejnych zapytań w aspekcie prowadzonego stylu życia przez uczestników badania:

49% respondentów, czyli niemal połowa zaznaczyła, że przynajmniej raz w tygodniu śpi krócej niż sześć godzin w ciągu doby,

46% deklaruje, że swój ostatni posiłek potrafi zjeść tuż przed snem i to przynajmniej raz w tygodniu,

30% osób potwierdza, że (minimum raz w tygodniu) zdarza im się zjeść w ciągu dnia mniej niż trzy posiłki,

26% badanych przyznaje, że spożywa alkohol przynajmniej raz w ciągu tygodnia,

25% ankietowanych potwierdza codzienne palenie przez nich papierosów,

23% przynajmniej raz dziennie wskazuje na to, że jest narażonych na sytuacje stresowe,

14% głosów ankietowanych przypadło na codzienne picie słodzonych napojów gazowanych,

6% najrzadziej raz na siedem dni kupuje jedzenie w restauracjach czy barach szybkiej obsługi. 

Zdrowie-badania
POLACY O WŁASNYM ZDROWIU

Powyższe dane pochodzą z komunikatu z badań CBOS “Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków” kliknij tutaj, aby zobaczyć cały komunikat!

Podsumowanie

  • Przytoczone przeze mnie wyniki badań pokazują w bardzo przejrzysty sposób to, co wiemy na dzisiejszą chwilę w temacie zdrowia Polaków.

  • Okazuje się, że w dużej liczbie przypadków teoretycznie to my wiemy o tym, jak powinniśmy zadbać o własną kondycję zdrowotną, aby była jak najlepsza.

  • Jednak z drugiej strony informacje o prowadzonym przez nas na co dzień stylu życia pokazują, ile tak naprawdę podejmujemy negatywnych działań w aspekcie zdrowia.

  • Na koniec pozostawiam tekst co prawda bardzo stary, ale nadal w pełni aktualny- cytat Hipokratesa.

“Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury” Hipokrates

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *